مدتی است که رسانه ها دارند مردم را می ترسانند.مردم عزیز این را بدانند ترامپ و امثال ترامپ هیچ غلطی نمی کند.تمام رئیس جمهور های ... چه دموکرات چه جمهوری خواه یک هدف دارند،هدف شان هم پاک ... ... و ایران است. ... یی ها از هدف شان باز مانده اند و انءشاالله باز خواهند ماند.

در مورد ... هم یک چیزهایی می گویند:خدمتان عرض کنم، ... نمی تواند ... را ... کند چون به قول ... (اگر ... را ... کنند،ما آن را آتش می زنیم)و در این صورت به ضرر خود ... ست.


فقط نمیدانم رسانه ها چرا اینقدر مردم را می ترسانند؟