یا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه**********مخمس به غزل حافظ

دوش رفتم سوی میخانه یکی گفت مرو

گفتمش تشنۀ دلسوخته ام گفت برو

رفتم و زد ز وفا بر دل سنگم پرتو

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو

ادامه مطلب