بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب جامع بهداشت عمومی (لینک دانشکده بهداشت)

کتاب حاضر که به عنوان منبع درسی و آزمون های علوم بهداشتی، پزشکی، دندانپزشکی و دوره های mph با جلب همکاری بیش از 80 نفر از اعضاء هیئت علمی های علوم پزشکی کشور، در سه جلد، 14 فصل، 108 گفتار و 2356 صفحه تالیف گردیده است، چاپ چهارم آن به یاری خداوند منان، در نیمه اول سال 1396، منتشر خواهد شد.

http://ph.sbmu.ac.ir/uploads/public_health_index1.htm

کتاب نوپدیدی و بازپدیدی بیماری ها و سلامت حرفه های پزشکی (4 جلد)

این کتاب به منظور تدریس در دوره های عالی بهداشت عمومی دستیاران بیماریهای عفونی، پزشکی اجتماعی و مدیرانِ معرفی شده جهت گذراندن دوره های عالی بهداشت عمومی، با همکاری بیش از سی نفر از اعضاء هیئت علمی های علوم پزشکی کشور، تالیف گردیده و هم اکنون در دست بازنگری می باشد.

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary1/home/emerging_picture.gif

کتاب جامع بهداشت عمومی (تعبیه شده در سایت google)

کتاب حاضر که به عنوان منبع درسی و آزمون های علوم بهداشتی، پزشکی، دندانپزشکی و دوره های mph با جلب همکاری بیش از 80 نفر از اعضاء محترم هیئت علمی های علوم پزشکی کشور، در سه جلد، 14 فصل، 108 گفتار و 2356 صفحه به شیوه جهادی و بدون دریافت یا پرداخت حق الیف و سایر هزینه ها، به صورت مکتوب و الکترونیکی تالیف و منتشر گردیده است، هم اکنون منبع درسی و آزمون های تمامی دوره ها و گرایش های تحصیلی می باشد و چاپ چهارم آن به یاری خداوند منان، در نیمه اول سال 1396، منتشر خواهد شد.

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary2/textbook-of-public-health/public_health_index1-htm

کتاب دفاع بیولوژیک

تالیف این کتاب پس از وقایع ساختگی و سیاست بازی های 11 سپتامبر 2001 در و تشکیل کمیته کشوری مقابله با بیوتروریسم، در سال 1381 با جلب همکاری اساتید های علوم پزشکی کشور، صورت گرفت و طی سال های اخیر، در برنامه های نوآموزی و بازآموزی و کلاس های دوره های عالی بهداشت عمومی، به عنوان منبع درسی و آزمون ها مورد استفاده قرار گرفت و ویراست جدید آن نیز در دست بازنگری و تدوین، می باشد.

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary3/bioterrorism/bioindex-htm

کتاب کاربردهای بالینی اپیدمیولوژی

تالیف این کتاب به طور همزمان با تدریس درسی تحت عنوان نحوه بررسی و کنترل همه گیری ها برای دستیاران دوره mph بیماریهای عفونی و پزشکی اجتماعی، از سال 1383 آغاز گردید و در سال 1388 به صورت مکتوب و الکترونیک، منتشر شد و علاوه بر آن در سال های اخیر در دوره های عالی بهداشت عمومی نیز تدریس شده است و هم اکنون در دست ویرایش و تجدید نظر می باشد. نرم افزارهای محاسباتی سهل الوصولی ضمیمه این کتاب است که به منظور انجام تمرین های کلاسی و درک مطالب مرتبط با انواع مطالعات اپیدمیولوژیک و ازجمله اعتبارسنجی آزمون ها و ابزارهای تشخیصی قابل استفاده میباشد.

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary4/clinical-epidemiology/index-clinical

کتاب اپیدمیولوژی بالینی و کنترل بیماری های عفونی

این مجموعه که ویراست اول آن حدود بیست سال قبل برای استفاده در محیط dos در شبکه hbi معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، تالیف و طراحی گردید و از طریق دو عدد دیسکت برای استفاده در های علوم پزشکی کشور، ارسال شده است، به عنوان منبع درسی و آزمون های درس اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران مورد استفاده قرار گرفته و در واقع اساس بسیاری از مباحث مندرج در چاپ های مختلف کتاب اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران، کتاب جامع بهداشت عمومی، نوپدیدی و بازپدیدی بیماریها و ... را تشکیل میدهد.

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary7/mph_cl /clinical_epidemio_inf-htm
clinical epidemiology of infectious diseases

کتب پزشکی نیاکان، تاریخ پزشکی و فرهنگ و تمدن و ایران

شامل قانون در طب ابن سینا به سه زبان، کتاب الحاوی و کتب فارسی زکریای رازی، مروری بر پزشکی نیاکان، هدایت المتعلمین، ابنیه، مجموعه آثار حکیم جرجانی نظیر ذخیره خوارزمشاهی، اغراض طبی، یادگار، خُفیّ علائی و همچنین مخزن الادویه و بسیاری از منابع دیگر تحت عنوان بسترهای پژوهشی پزشکی نیاکان، آماده گردیده است.

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary6/index-traditional
کتاب بیماری های عفونی مندل 2015
با لمس تصویر جلد کتاب مندل بر صفحه موبایل یا تبلت و یا کلیک چپ موس، بر روی آن در لپتاپ یا دسکتاپ، فهرست فصول 324 گانه ظاهر میشود و لذا با لمس یا کلیک شماره هریک از فصل های کتاب در سمت چپ فهرست، مبحث مربوطه بر صفحه مانیتور، ظاهر میشود و در این مرحله میتوانید از قابلیت خواندن، جُست و جو و پرینت فایل آکروباتی که در پیش رو دارید استفاده نمایید.
توضیح این که به منظور افزایش سرعت پردازش، حجم هر یک از فایل ها به نصف اندازه واقعی کاهش داده شده و از کیفیت تصاویر، قدری کاسته شده است.
https://sites.google.com/site/mandell20151/
آدرس سایت گوگل: https://sites.google.com/site/drhatamilibrary1
آدرس کانال تلگرام کتب الکترونیک موجود در این سایت: https://telegram.me/drhatamibooks
فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی مدیر سایت: activities
لطفا پیشنهادات سازنده خودتان را از طریق پست الکترونیکی، ابلاغ فرمایید: [email protected]