جمله «لا یوم کیومک یا اباعبدالله» را چه ی بر زبان جاری کرد

بدون شک مصیبت سیدال علیه السلام بزرگترین مصیبت در عالم است و هیچ روز و سرنوشتی مانند روز و سرنوشت حسین(ع) نیست. جمله «لا یوم کیومک یا اباعبدالله»؛ هیچ روز و سرنوشتی مانند روز و سرنوشت تو نیست ای اباعبدالله» را زیاد شنیده ایم. اما شاید تا الان نمی دانستیم که این جمله از دهان مبارک حسن مجتبی علیه السلام خطاب به برادر خود گفته شده است.

باقر علیه السلام به نقل از جدشان می فرمایند:

روزی حسین(ع) به نزد حسن(ع) آمد، وقتی چشمش به برادر افتاد گریه کرد، حسن(ع) از برادرش علت گریه را جویا شد.

حسین(ع) فرمود: گریه ام برای رفتار بدی است که با تو می شود.

حسن فرمود: ظلم و ستمی که بر من می شود همین زهری است که به من داده می شود و به سبب آن به قتل می رسم، ولی بدان که «لا یوم کیومک یا اباعبدالله»؛ هیچ روز و سرنوشتی مانند روز و سرنوشت تو نیست.

ادامه مطلب