۱۳ توصیه صادق(ع) برای پیاده روی اربعینپیاده روی در مراسم اربعین یک توفیق عظیم و وصف ناپذیر است

رفتار نیکو با همراهان، کم گویی، فراوان به یاد خدا بودن، صلوات فرستادن، کمک به نیازمندان در سفر، از جمله مواردی است که صادق(ع) در آداب پیاده روی اربعین بیان فرموده است.


پیاده روی در مراسم اربعین یک توفیق عظیم و وصف ناپذیر است که برای بهره وری بیشتر از این سفر معنوی لازم است تا زائرین آد را رعایت کنند.

توفیق رفتن به زیارت سید و سالار شهیدان در مراسم اربعین آن هم با پای پیاده، شامل عاشقان شوریده حالی می شود که با شی خاص خود این سفر عشق را در می نوردند تا نهایتا کام تشنه خویش را با وصال به معشوق سیراب کنند. این سفر عشق را آد نورانی است که صادق(ع) در ضمن حدیثی به آنها اشاره می فرماید که در ادامه می خوانیم:

1. رفتار نیکو با همراهان
«حُسْنُ الصَّحَابَةِ لِمَنْ یَصْحَبُک»؛‏ خوش رفتاری با همراهان.

توجه به ارزش هاى اخلاقىِ در سفر زیارتی، این مسافرت معنوی را بسیار شیرین و جاذبه دار می کند. یکی از این ارزش های اخلاقی که رعایت آن پسندیده است؛ رفتار نیکو با همراهان است. انسان باید به هم سفر خویش به دید زائر نگاه کند و نهایت احترام، ادب، مهربانی، خوش خلقی، و تواضع را داشته باشد و اگر احیانا در طول سفر بر اثر محدودیت امکانات، ازدحام جمعیت، خستگی راه یا بیماری، با بدخلقی او مواجه شد، با سعه صدر و مدارا آن را مدیریت کند.

ادامه مطلب