هر یک از مزه ها در طب سنتی ی، دارای مزاج خاصی هستند و افراد باید بر طبق مزاج خود به میزان متعادل مصرف کنند.

1) ترش: دارای مزاج سرد و خشک هستند.

2) تلخ: دارای مزاج گرم و خشک هستند.

3) شیرین: دارای مزاج گرم و تر هستند.

4) شور: دارای مزاج گرم و خشک هستند.

5) تند: دارای مزاج گرم و خشک هستند.

6) بی مزه: دارای مزاج سرد و تر هستند و مصرف بیش از اندازه آنها انرژی بدن و اعضا را کاهش می دهد.[1]


[1] - کتاب طب سنتی ی، مهدی برزو، با مقدمه پروفسور حسین خیر ش، چاپ پنجم 1394، نشر ابتکار دانش، شابک: 5-107-11-600-978، ص 119