پاسخ:

جلب توجه مردم نمی تواند عذری برای ترک باشد و در فرض پرسش، لازم است با بیشترین تلاش برای جلب توجه کمتر، در نزدیک ترین مکان – حتی گوشه ای از خیابان – ش را بخواند.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

حضرت آیت الله العظمی (مد ظله العالی):

مجرد آنچه ذکر شده عذر محسوب نمى شود و باید با مراعات شرایط شرعى وضو بگیرد و با پوشش مناسب بخواند.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

می تواند در زاویه اى در خیابان خود را بخواند.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

در فرض سؤال، ساقط نیست و باید مکانی را با حفظ حجاب برای وضو و مهیا کند هر چند کنار خیابان باشد تا در وقتش ادا شود.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

در هر جایی که امکان دارد، بخواند.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

اگر وقت تنگ است، باید ش را بجا آورد و حتی الامکان شرایط شرعی و شرایط حضور در برابر نامحرم را رعایت کند. بنابراین مثلاً اگر ممکن باشد که به یک مغازه یا منزلی در اطراف آن مکان مراجعه کند و با اذن صاحبش در آنجا بخواند، باید چنین کند یا اگر این مقدار میسور نیست، باید در قسمتی از خیابان بایستد که به حفظ حریمش در برابر نامحرم نزدیک تر است.


[1] - استفتا از دفاتر آیات عظام (مد ظلهم العالی) توسط سایت کوئست: http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa43653 ، کد سایت fa43653 کد بایگانی 53685 نمایه نیافتن مکانی برای اقامه