بسم الله الرحمن الرحیم

دهه محرم و عاشورا

نقطه عطفی بود در این روند رو به زوال من

به نظر خودم که دوباره جان گرفتم

الان بسیار سرحال هستم 

به لطف اربابمون حسین ع

انشاء الله که کار به خوبی پیش بره و ... حسین ع ما رو شفاعت کنه در پیشگاه خدا

1- ... م رو درست ...

2- دستگاه ... حسین ع 

2 دلیل بالا حالا دیگه سوخت موتور من شده و انشاء الله برسیم به نقطه آغاز توبه انشاء الله