جهت فایلهای صوتی به ادامه مطلب مراجعه کنید...


دریافت
عنوان: 1-روضه-کربلایی جوادخسروی
حجم: 13 مگابایتدریافت
عنوان: 2-واحدکند-دیده آزادمردان اشکبارزینب است-کربلایی جوادخسروی
حجم: 3.71 مگابایتدریافت
عنوان: 3-واحد-دل گرفتاربلای زینبم-کربلایی جوادخسروی
حجم: 2.65 مگابایتدریافت
عنوان: 4-واحدشلاقی-نون حلال پدرم-کربلایی جوادخسروی
حجم: 2.75 مگابایتدریافت
عنوان: 5-دم پایانی-من غم ومهرحسین-کربلایی جوادخسروی
حجم: 2.29 مگابایتدریافت
عنوان: 6-تک-دل ودلدار کیست زینب است-کربلایی جوادخسروی
حجم: 2.67 مگابایتدریافت
عنوان: 7-شور-ای که حرمت بهشت اعظمه-ذاکراهل بیت...
حجم: 4.18 مگابایتدریافت
عنوان: 8-نغمه مدح پایانی-کربلایی جوادخسروی
حجم: 6.19 مگابایت