همیشه کوچه ی ما عِطری از شما دارد

که آشنا به دلش میلِ آشنا دارد

هزار شکر که مژگان به ما حواله شده

غبارِ پای تو تأثیرِ کیمیا دارد

علاجِ تشن ... م را فرات هم نکند

تنورِ ... ی من داغِ کربلا دارد

به ... می زنم و حلقه می زنم بر در

در این معامله یک دست هم صدا دارد

دلم هوای حرم کرده خوب می دانم

برات کرب و بلا را ... رضا(ع) دارد

دوباره ... جیِ ما بی حساب زهرا(س)داد

همیشه سفره ی گرمش هوایِ ما دارد


به تلگرام ما سر بزنید