موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح،از فراهم شدن امکان تعیین تاریخ اعزام به خدمت توسط خود مشمولان خبر داد. وی گفت:

مشمولان وظیفه حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل فرصت دارند که تکلیف سربازی خود را روشن کنند. عده ای از عزیزان سرباز چون قصد دارند برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر خودشان را آماده کنند یا امریه یا پروژه تحقیقاتی بگیرند، با تاخیر برای تعیین تکلیف سربازی اقدام می کنند. کمالی با بیان اینکه مشمولان به علت اینکه می خواهند از تمام مدت این ی ال استفاده کنند، برگه اعزام را دیر دریافت می کنند افزود: بعضاً مشاهده شده مشمولان با گرفتن برگه اعزام با مشکل مواجه شده و حتی مرتکب غیبت می شوند. وی با اشاره به فراهم شدن امکان تعیین تاریخ اعزام توسط مشمولان اظهار داشت: برابر تصمیمات اتخاذ شده مشمولان می توانند در همان ابتدای مهلت یک ساله برگه اعزام به خدمت بگیرند، ولی زمان اعزام را خودشان تعیین کنند. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه تاریخ اعزام تعیین شده توسط مشمولان حتما باید در مدت همین ی ال تعیین شود، افزود: این کار چند حُسن دارد، به طور مثال مشمولان اگر قصد شرکت در مراسم اربعین در عراق را دارند، می توانند به راحتی مجوز وج بگیرند. وی ادامه داد: همچنین مشمولان می توانند به راحتی پروژه تحقیقاتی انتخاب کنند یا به دنبال گرفتن امریه بروند. آنها می توانند بدون دغدغه برای شرکت در کنکور بعدی خودشان را آماده کنند و یا اگر ادعای معافیت دارند، با فرصت بیشتر به تقاضای آنها رسیدگی می شود.
انتهای پیام