قدرت موشکی ایران اکنون یکی از دستاورد های بزرگ در عرصه فناوری های نظامی و قدرت دفاعی کشور است که نقطه شروع این پیشرفت را می توان دوران جنگ تحمیلی و محاصره همه جانبه در آن زمان توسط سایر کشور ها دانست. امروز با تکیه بر توانمندی داخلی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در فواصل زمانی کوتاه، موشک های جدید و مدرنی توسط نیرو های مسلح کشور رونمایی می شود که با معرفی هرکدام از آن ها دشمنان از پیشرفت ایران در عرصه دفاعی عصبانی تر شده و توانایی در عرصه دفاعی نمایان تر می شود. خلیج فارس، موشک تک مرحله ای و سوخت جامدی با سرعتی مافوق صوت است که با کلا ۶۵۰ کیلوگرمی خود قادر است اه ی از قبیل شناور های سنگین دشمن و ناو های هواپیمابر آن را تا فاصله ۳۰۰ کیلومتری با بالاترین دقت و ضریب خطای تقریبا صفر هدف قرار دهد و این یعنی ناوهای یی نه در خلیج فارس امنیت دارند، نه در تنگه هرمز و نه در دریای عمان و اقیانوس هند.
برچسب ها : قاتلِ ناوها، کابوسِ ایرانیِ که تنگه هرمز را می بندد - دفاعی ,عرصه ,تنگه هرمز ,عرصه دفاعی ,
قاتلِ ناوها، کابوسِ ایرانیِ که تنگه هرمز را می بندد دفاعی ,عرصه ,تنگه هرمز ,عرصه دفاعی ,
منبع :