جهت حضور در امتحانات داخلی داشتن کارت ملی یا شناسنامه ع ... دار ا ... امی است

از آوردن گوشی تلفن همراه در ایام امتحانات خودداری نمایید

آموزشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال نگهداری گوشیهای دانش آموزان ندارد