دستور پیگیری قضایی لیزراندازی، روی خلبان هواپیماها در مشهد

در پی انتشار و شکایت خلبان ها از پرتاب نور لیزر به کاکپیت در شب بازپرس فرودگاه مشهد دستورات ویژه قضایی را به مراجع ذیصلاح صادر و شخصاً پیگیر موضوع شده است.

اصولی صفار بازپرس فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، به لحاظ برقراری پرواز ایمن، دستورات فوری و قضایی مبنی بر شناسایی و برخورد جدی و قاطع با افرادی که در این خصوص نقش داشته و همچنین دستور دستگیری آنها وتوقیف وسایل مربوطه را صادر نمود./کن نیوز

اجتماعی

آ ین اخبار مشهد در شهرآرانیوز