کاهش پنج درجه ای دمای هوا در استان

با ورود سامانه بارشی طی  و شنبه ۲۷ و ۲۸ بهمن بیش از ۱۵ استان با بارش باران و برف مواجه می شوند.

در استان شاهد کاهش پنج درجه ای دما طی فردا خواهیم بود.

بیشینه دمای امروز هوای مشهد ۱۷درجه سلسیوس پیش بینی شده است که فردا به ۱۲درجه کاهش می یابد.

کمینه دمای هوای مشهد نیز امشب و فردا شب به ترتیب پنج و یک درجه سلسیوس پیش بینی شده است.

کلات با حداقل دمای ۲ درجه سلسیوس سردترین و تایباد با حداکثر دمای ۲۲درجه سلسیوس گرمترین ای استان بودند.

هواشناسی

shahraranews