دبیر شورای عالی فضای مجازی: خودم از تلگرام و اینستاگرام استفاده می کنم

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی:

تاریخی برای مسدود تلگرام مطرح نشده، اما از ب و کارها و موسساتی که کانال های زیادی دارند دعوت شده از پیام رسانهای خارجی به پیام رسانهای داخلی کوچ کنند.

من هم از تلگرام و اینستاگرام استفاده می کنم و بنا به تعهدی که به پیام رسانهای داخلی دارم از آنها نیز استفاده می کنم.

به طور جدی در سال ۹۷ در حوزه پیام رسان ها باید اولین پیام رسان، داخلی باشد. پیام رسان های خارجی هم می توانند فعالیت کنند، به شرطی که تابع قوانین جمهوری ی باشند.

به انی که با کوچ پیام رسان های خارجی به داخلی ب و کارشان دچار اختلال می شود، بیمه بیکاری تعلق می گیرد.

اطلاعات مردم ،دارایی های مردم هستند. نهایت تلاش را داریم که حریم مردم در پیام رسانهای داخلی حفظ شود./ایسنا

shahraranews