بلای افت ارزش پول ملی بر جان سکه های مردم!

افت ارزش پول ملی در سال های گذشته، به خصوص در شش ماهه سال ۹۷، موجب خارج شد سکه های ریالی ۵۰، ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ تومنی از چرخه اقتصاد شده است؛ به طوری که بنگاه های ضایعاتی رقبت بسیار زیادی برای ید این سکه ها و تبدیل آن به ف مس، نیکل، آلومینیوم و روی دارند.

سکه های ریالی ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ریالی در شرایطی فعلی اقتصاد طرفداران پرو پا قرصی پیدا کرده به طوری که این سکه در بنگاه های ضایعاتی بیش از ارزش مالی خود ید و فروش می شود.

ب و کار بنگاه های ضایعاتی به این شکل است که آن ها با ید ف ات فرسوده و آب آن ها در کوره های ذوب و فروش مجددا به کارخانجات ذوب آهن، درآمدی هنگفتی را به جیب می زنند.

گزارش کامل را از اینجا بخوانید

http://shahraraonline.ir/news/87179

shahraranews