http://uupload.ir/files/ixbk_%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6.jpg

عوارض ش تن قولنج

لرزش دست در پیری

آرتروز

ابتلا به بیماری پارکینسون

شدن شریان ها

تار شدن دید

فاصله پیدا مفاصل

اختلال در خواب راحت

سلامت

shahraranews