به ضرب قمه و به زور دندان؛ سهم ۳ معلم اسانی از آغاز سال جدید تحصیلی!

هنوز یک هفته از حادثه حمله پدر یکی از دانش آموزان مدرسه ابت در مشهد با قمه به ٢معلم یک مرکز آموزشی  نگذشته بود که روز دوشنبه خبر یک درگیری خونین دیگر در یکی از مدارس شهر گلبهار در فضای مجازی و رسانه ها جنجال به پا کرد.

٢ حادثه مشابه در ٢ مرکز آموزش و پرورش ک ن و نوجوانان، آن هم در فاصله ۶ روز آنچنان پر اهمیت است که از مدیرکل آموزش و پرورش استان خواستیم جزئیات این ٢ پرونده عجیب را برایمان تشریح کند

http://shahraraonline.ir/news/88176

اجتماعی

shahraranews