برگزاری اجتماع بزرگ غنچه های حسینی

هم زمان با سالروز شهادت حضرت رقیه(س) ویژه برنامه اجتماع بزرگ «غنچه های حسینی» دوشنبه ٢٣ مهرماه مصادف با پنجم صفر در صحن جمهوری حرم رضوی برگزار می شود.

این برنامه برای ک ن ۶ تا ٨ سال تدارک دیده شده است و والدین و مربیان مدارس ابت برای ثبت نام ک ن و دانش آموزان می توانند تا پایان وقت اداری امروز به پایگاه آداب زیارت شهید هاشمی نژاد واقع در صحن جامع رضوی مراجعه کنند.

shahraranews