http://uupload.ir/files/8wqq_%d8%a7%db%8c_%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%b9.jpg

ای مطلع تمام غزل های ناب شعر

همگام با طلیعه ی صبح سحر بیا

درد است باشی و ز همه رخ نهان کنی

جان ها به لب رسیده دگر، زودتر بیا

محسن_خانچی

سلام

صبح آدینه تون بخیر و نیکی