http://uupload.ir/files/2oqq_%d9%85%d9%88%da%a9%d8%a8.jpg

موکب مسجد مقدس جمکران "مَعَ اِمامٍ مَنْصُور"

مسیر نجف تا کربلا (عمود۱۰۷۰)

شماره حساب جهت واریز کمک های نقدی

۲۵۵۵۵۵۵۵۰۱

۶۱۰۴۳۳۷۸۷۴۹۸۶۱۸۳

نزد بانک ملت به نام مسجد مقدس جمکران

مسجد مقدس جمکران:

jamkaran_ir