http://uupload.ir/files/n7q4_%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c.jpg

هزینه های ورود خودروهای شخصی به خاک عراق مشخص شد

هزینه ورود هر خودرو شخصی به خاک عراق ۱۲۰ دلار تعیین شده و توسط گمرک عراق اخذ می شود.

arbainihaa