این برنامه که تحت ا ل طراحی و منتشر شده است با کاربری آسان امکان ثبت هزینه های شما یا درآمدهای شما یا تراکنش های شما یا دریافت و پرداخت های شما را به تفکیک شماره سند و تاریخ ثبت داشته و امکان گرفتن گزارش بر اساس شماره سندهای ثبت شده و بازه تاریخ دلخواه را دارد.


تصاویری از محیط برنامه : تصویر یک - تصویر دو - تصویر سه - تصویر چهار


دریافت فایل اصلی و نامحدود برنامه : راهنمای ید ید کلمه عبور لینک