یکی از سخت ترین دو راهی ها دو راهی بین اخلاق و منفعته

اصلا کاریش نمیتونی ... ی اخلاق که خوب مهمه ولی رفاه چی پس؟

یک دیالوگ ... ددپول داشت که می گفت چندتا تصمیم هستن که مشخص میکنن کی هستی و ازت قهرمان می سازن!!!

منم سعی میکنم انتخاب های بعدیم حواسم باشه ...

#فرصاد