بانک مسکن به منظور بهره مندی از توانایی ها و استعدادهای علاقمندان و فعالان حوزه گرافیک و سایر رشته های مرتبط در معرفی ، اطلاع رسانی و آموزش هرچه بهتر انواع تسهیلات خود به مشتریان ، مسابقه طراحی اینفوگرافیک (ایستا) برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، علاقمندان می توانند تا 15 مرداد 1395 آثار خود را در خصوص یکی از موضوعات تسهیلاتی بانک ازجمله تسهیلات ید ویژه زوجین از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم ،تسهیلات ید ویژه زوجین از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن،تسهیلات ید واحد مس ی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن،تسهیلات ید واحد مس ی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم،تسهیلات 200 میلیون ریالی ید واحد مس ی از محل صندوق پس انداز مسکن،تسهیلات ید واحد مس ی از محل حساب پس انداز مسکن جوانان ،تسهیلات جعاله از محل س گذاری ،تسهیلات جعاله از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن،تسهیلات ساخت واحد مس ی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ،تسهیلات احداث و یا تکمیل واحد مس ی از محل صندوق پس انداز مسکن وتسهیلات احداث و یا تکمیل واحد مس ی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از طریق پرتال بانک مسکن به آدرس www.bank-maskan.ir ارسال نمایند.ادامه مطلب