بهش میگم الان که تابستان شده . دو بار توی اه م تاکید و نوشته م تابستان حتما گواهی رانندگی بگیرم . حالا به خودم میگم وقتی بابام ماشین ش از من براش عزیزتر هست و عمرا دست من بده؟! چرا برم الکی پول هدر بدم ؟ یا کلا مازراتی صفر کیلومترم پارکینگ بی استفاده پارک نشده ؟ به نظرت برا تابستان یه دوچرخه دست دوم ب م ؟ یه مکثی بینمون پیش بیاد . دوباره میگم، مرض دارم که پولمو ضرر کنم ؟! پولمو بزارم باشه به زخم های دیگه زندگیم بزنم ؟ ولی استرس دارم ، اسفند380هزار تومن پول ثبت نام گواهی نامه بود . الانم که دلار8000 هزار تومن شده روز به روز هزینه ش بالاتر میره؟ تو مملکت مام انصافا چیزی که بالا بره محال ممکن دوباره ثابت بشه .
پشت گوشی فقط میخنده به حرفام ، بهش میگم . من آدم عاقلی نیستم . نیاز دارم به یه نفر که ت نباشه، نظرشو بگه ، راهنماییم کنه ، تو دقیقا همون ادمی که به حرفاش مطئمنم و حتی برای جزئی ترین مسئله های زندگیم به نظرهای آرامش بخشش معتادم !
لا به لای خنده هاش میگه ، نه خیلی هم به حرفام گوش میدی؟ شما خانوادگی یه رگ لجباز هستین ، هر چی که بگم بازم کار خودتُ انجام میدی ، مثل قضیه کنکور و هزاران تای دیگه ، میدونم مستاصل هستی ولی میخوام یادبگیری یبار قطعی تصمیم بگیری و دو دل نباشی .
این بار . من میخندم و میگم ، از این خنده های موذیانت یعنی برم گواهی رانندگی بگیرم تا هزینه ش سر به فلک نکشیده ؟

پی نوشت : آیا شما هم هجوم درگیر افکار دارین ؟
پی نوشت دوم : آیا شمام نیاز دارین همیشه یه نفر راهنما و مشاوره باشه و از این خود درگیری نجات پیدا کنید؟
پی نوشت سوم : میخوام از عقل های شمام استفاده کنم
۱: گواهی رانندگی بگیرم
۲: دوچرخه ی دست دوم ب م
۳: پولشو بزنم به زخم های آتی زندگیم ؟