سپاس بیست

زیبا بود

برف را می گویم

برف رویایی آن شب آرام که نشانم دادی

زیبا بود

اما این روزها برف که هیچ ، بهمن هم اگر بیاید ...

( متاسفانه ادامشو یادم نمیاد !! و چه حیف )

.......................................

گفتمش :

من پریشان تر از آنم که می پنداری !

گفت:

تو متوهم تر از آنی که می پندارم !!

بعد از آن هیچ نگفتم با ...

بعد از آن هیچ نگفتم و نخواهم گفت با هیچ ... جز هیچ ... !!!!

..............................................................................................................

بعضی آدما مثل کندر میمونن

خیلی مفیدن اما یکم تلخ !

تو کل زند ... م فقط یه بار کندر خوردم اونم بخاطر کنکور و همون یه بار اولین و آ ... ین بارمه.

...............................................

خیلی خیلی خیلی جالبه آدم حرفاشو از زبان یه آدم دیگه بشنوه

حتی شعرهای نگفتشو از قلم یکی دیگه ببینه !!!

انگار یه نفر ذهنتو میخونه

انگار خودت با خودت داری حرف میزنی!!!

جالب بودین

خیلی

فقط جالب و دیگر هیچ !

......................................................................................................

آ ... ین بحثمون این بود : خودت باش !!!

سن ... ن ترین جمله ای که تابحال شنیدم همین دو کلمه س : خودت باش!

این جمله اینقدر سن ... ن بود برام که بعد از یک سال هنوزم سن ... نی این جمله روی دوشمه

همین دو کلمه همه ی زند ... و افکار و رفتار و عقاید و انتخاب ها و آرزوها و اه ... و همه ی وجود آدمو زیرسوال میبره !!

این دوکلمه یه دنیا حرفه

وای از روزی که بفهمی خودت نیستی یا نمیتونی خودت باشی !

آدم اگه خودش نباشه ، هیچی نیست

چه خوشه آدم خودش باشه :)

خب بگذریم

چه حس خوبیه به یاد آدم هایی باشی که اصلا برات مهم نیست اونا به یادتن یا نه ، اصن هستن یا نه ؟!

آدمایی که حتی ممکنه ازشون خوشت نیاد! اما بودنشون تاثیر گذار بوده و یه دنیا تجربه بودن

آدم های تکرار نشدنی !!!!

آدم هایی که برات مهم نیست کی هستن و چجوری هستن

البته هممم ... ی ما آدما خا ... تری هستیم

هم خوبیم هم بد

درست مثل رنگ گور ... !

و اما جملات طلایی بیست:

1- خودت باش!

2-...