با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را کنید.
  • پاو وینت پروژه راهسازی -انواع آسف و مرمت آنها

    دسته :

    پاو وینت های آماده

    فرمت : پاو وینت | صفحات:70
    قیمت : 5500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پاو وینت پروژه راهسازی -انواع آسف و مرمت آنها :

پاو وینت پروژه راهسازی -انواع آسف و مرمت آنها

5222

فهرست مطالب
مقدمه
انواع راهها و اصول مرمت آنها
راههای فاقد روکش
پروفیل عرضی نامناسب
ز ش های کناری نامناسب
موج افتادگی
گردو غبار
چاله
شیارهای طولی
مصالح سست
تعمیر و مرمت روسازی سطح شواره روک
یخبندان آبهای موجود در سطح معابر
ترک انقباض
ترک لغزشی
ترک انعکاسی
مصالح صیقل شده
کچل شدن رویه
شدن مصالح
چاله
ترک پوست سوسماری
راههای با رویه بتن آرمه
راههای با رویه بتن آسف ی
شیارهای طولی
نشست موضعی
تورم
موج افتادگی
قیر زدگی
شیوه های ایمن تعمیر و نگهداری در بزرگراهها
عوامل و موانع حادثه ساز در بزرگراهها
توقف تانکرهای آبرسانی در بزرگراهها
انواع نقایص و معایب راه های آسف ه
انواع ترک های راه های آسف ه
ترک های پوست سوسماری(موزائیکی)
ترک های تیغه ای
ترک های لبه ای
ترک های دو بندی(بین دوخط)
ترک چروکی
ترک های لغزشی
ترک تعریضی
انواع تغیر شکل راه های آسف
تغییر شکل شیاری راه های آسف ه
کنار رفتن و موجدار شدن آسف
نشست در راههای آسف ه
تورم در راه های آسف ه
پیدایش اضمحلال در راه های آسف ه
پیدایش چاله در راه های آسف ه
فرسایش راه آسف ه
ترک انعکاسی
منبع

پاو وینت پروژه راهسازی -انواع آسف و مرمت آنها

قیمت : 5500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک فعال می شود ]