با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را کنید.
  • پاو وینت بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها

    دسته :

    پاو وینت های آماده

    فرمت : پاو وینت | صفحات:299
    قیمت : 15000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پاو وینت بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها :

فهرست مطالب
مفاهیم بهره وری و جایگاه آن
سطوح بهره وری و جایگاه هر سطح
آشنایی با مفاهیم مدیریت فراگیری بهره وری
چشم انداز بهره وری فراگیر و دور بهره وری
مفهوم مدیریت بهره وری کل
اندازه گیری بهره وری و شاخصهای آن
روشهای بهبود بهره وری
بهره وری نیروی انسانی
مدیریت سیستمها
اصول مدیریت بهره وری فراگیر و مزایای استفاده از آن

پاو وینت بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها

قیمت : 15000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک فعال می شود ]