پروژه حسابداری منابع انسانی
یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری, نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات است. در این مبحث, ارزش
پروژه حسابداری منابع انسانی
لینک پرداخت و ... *پایین مطلب*

فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31
مقدمه
فصل اول : تعریف حسابداری منابع انسانی
فصل دوم : تاریخچه حسابداری منابع انسانی
فصل سوم : حسابداری منابع انسانی
چکیده پروژه
حسابداری منابع انسانی
هزینه های منابع انسانی
- ارزش اقتصادی منابع انسانی
فصل چهارم : انواع پرداختهای تشویقی
دلایل استفاده از برنامه های تشویقی
پرداختهای تشویقی فردی
پرداختهای تشویقی گروهی
فصل پنجم : ارزی ... و گزارشگری دارائیهای منابع انسانی
دلایل اصلی ارزی ... و گزارشگری
روشهای گزارشگری
نحوه گزارش دارائیهای انسانی
فصل ششم : مشکلات و انتظارات / نتیجه ... ری
منابع
مقد مه:
یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات است. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی مثل دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امکان ارائه آن در صورت های مالی مطرح می گردد.
امروزه رسمیت و عینیت سازمان ها با منابع انسانی آن ها شناخته می شود و اهمیت دادن به منابع انسانی به عنوان اساس و محور کار مدیریت سازمان ها می باشد.توسعه و ارتقای سطح علمی انسانی در شرایط فعلی که با تغییرات و فناوری های جدید روبرو هستیم به عنوان یکی از عوامل کارایی هر سازمان به حساب می آید.
در حقیقت رشد دانش و مهارت کارکنان و ایجاد تغییر و تحول در انجام وظایف از جمله اموری است که سازمان را از دو بعد اقتصادی و اجتماعی یاری می رساند از بعد اقتصادی آن را کارآمدتر و اثربخش تر می نماید و از بعد اجتماعی موجب بالا رفتن رضایت مراجعان و مصرف کنندگان خدمات سازمان می شود. این امر نهایتاً منجر به بهره وری سازمان و نیروی انسانی می شود، توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زند ... بشر و پی ریزی جوامع مرفه تر، آرامش و آسایش انسان ها همواره هدفی والا برای همه ... ت ها و سازمان ها تلقی می شود. بنابراین بدون تردید در نظام صنعتی متحول امروزی نخست کوشش در شناخت مفاهیم بهره وری و سپس تلاش در تعیین عمل موثر در افزایش آن، یکی از شرایط ضروری برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی می باشد. تحقیقات جهانی نشان داده که ارتباط مستقیم بین رشد توسعه منابع انسانی و سطح بهره وری وجود دارد.
امروزه سازمان ها برای حفظ خویش در دنیای متغیر کنونی در تلاش طاقت فرسایی به سر می برند. این تلاش دربردارنده رشد و هماهن ... با تغییرات بازار، بهسازی کیفیت محصولات و حفظ تعادل و توازن است تحقق این ساعی سازمان بست ... به استعداد و انرژی و عملکرد کارکنان دارد و منابع و نیروی انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی منحصر به فرد و سرمایه عمده سازمان مطرح و تاکید شود. بنابراین ساز و کاری که می توان به وسیله آن به منابع انسانی اهمیت داد و از آن به عنوان یک سرمایه بی پایان و پایدار در جهت بهره وری و پویایی سازمان بهره گرفت آموزش به منظور توسعه نیروی انسانی است. یکی از عوامل کارایی و اثربخشی هر سازمان توسعه و ارتقای سطح علمی- منابع انسانی آن سازمان است در حالیکه دقت در روند انتخاب و گزینش و استخدام می تواند به داشتن بهترین کارکنان و نیروی انسانی برای پیشبرد اه ... سازمان اطمینان بخشد اما رشد دانش و مهارت کارکنان و در نتیجه ایجاد تغییر و تحول در انجام وظایف کمک بسیار موثرتر و کاراتر به بهبود بهره وری در سازمان می کند. بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زند ... ، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها که هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می شود همواره مدنظر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد و ... تمردان بوده و می باشد .

لینک پرداخت و ... *پایین مطلب *   فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:31 مقدمه فصل اول : تعریف حسابداری منابع انسانی فصل دوم : تاریخچه حسابداری منابع انسانی فصل سوم : حسابداری منابع انسانی        چکیده پروژه        حسابداری منابع انسانی هزینه های منابع انسانی    & ...

پروژه حسابداری منابع انسانی


روش های گزارش گری


موثرترین عوامل ایجاد درآمد


اه ... توسعه منابع انسانی


سازمان های دانش محور