باشگاه آلمانی تصمیم گرفت کارلو آنچ را ا اج کند.
به گزارش فوتبال جهان ، نتیجه مشخص شد : باشگاه بایرن مونیخ کارلو آنچ را از سمتش ا اج کرد. بر خلاف گمانه زنی های اولیه ، سرمربی ایتالیایی از سمتش استعفا نداد و اولی هونس هم نتوانست سایرین را متقاعد کند تا به ماندن آنچ تا پایان فصل رای دهند.
به گزارش فابریتزیو رومانو ، باشگاه بایرن مونیخ آنچ را ا اج کرد و این خبر را به زودی منتشر می کند. آنچ برای اولین بار در طول دوران مربیگری اش ، در میانه فصل ا اج شد.
تکمیلی // بیلد هم لحظاتی قبل اعلام کرد که کارلو آنچ ا اج شده است و ویلی سانیول به طور موقت، هدایت بایرن مونیخ را بر عهده می گیرد.