پاسخ دانشجوی مسلمان فرانسوی به انتقادها درباره حجابش

رئیس یک اتحادیه دانشجویی در فرانسه که از سوی چند مقام فرانسوی متهم به استفاده از روسری برای منافع شده بود، به انتقادها پاسخ داد.
به گزارش «شیعه نیوز»، رئیس یک اتحادیه دانشجویی در فرانسه که از سوی چند مقام فرانسوی متهم به استفاده از روسری برای منافع شده بود، در واکنش به این ادعاها آن را رقت انگیز خوانده است.

کشور فرانسه شخصا از «مریم پوجتو» که مسلمان هست، به خاطر ظاهر شدن با روسری در یک مصاحبه تلویزیونی انتقاد کرد.

این دانشجو در مصاحبه با خبرگزاری بازفید گفت: این اعتقاد من است...[حجاب] من عملکردی ندارد.

خانم پوجتو که ۱۹ سال دارد، رئیس اتحادیه دانشجویی سوربن پاریس است.

وی در مستندی در حالی که حجاب پوشیده بود ظاهر شد و درباره اعتراض های دانشجویی علیه اصلاحات رئیس جمهوری فرانسه در زمینه آموزش حرف زد.

مارلین شیاپا، برابری فرانسه گفته است که این کار او نوعی از ترویج است.

وی افزود: اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه باید به ما به طور روشن و منسجم بگوید که چه ارزش هایی را می خواهد ترویج دهد.

در همین حال جرارد کولومپ، کشور فرانسه، می گوید که ظاهر شدن خانم پوگوتو با حجاب عمل تحریک آمیز بوده و او آن را تکان دهنده یافته است.

پوشش روسری ی در سال ۲۰۰۴ در مدرسه ها و برخی مکان های عمومی در فرانسه ممنوع شد، اما پوشیدن آن در های این کشور ممنوعیت قانونی ندارد.

خانم پوجتو در مصاحبه ای با سایت بازفید گفته است که گفته های مقام های پس از ظاهر شدن او در تلویزیون خیلی زشت بوده است.

وی گفته است شنیدن چنین اظهاراتی از سوی کشور رقت انگیز بوده است.

خانم پوجتو همچنین در شبکه های اجتماعی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و گفته که پیام های نفرت آمیز دریافته کرده است.

فرانسه با حدود پنج میلیون مسلمان، بزرگ ترین اقلیت مسلمان را در اروپای غربی دارد.
#حجاب # سوربن #مسلمانان فرانسه #پوجتو