در بازارهای پیچیده رقابتی کنونی، ایجاد وفاداری در مشتریان یک گرایش گسترده در سطح جهانی است. وفاداری مشتریان نه فقط یک برنامه ، بلکه یک استراتژیک تجاری و طرز تفکری است که باید از طریق یک سازمان مدنظر قرار ... رد. در واقع وفاداری مشتریان، به معنی کاهش دادن ح ... ­های ت ... عی مشتریان و افزایش سهم مشتریان است. در بازارهای رقابتی امروز، برای موفقیت در تجارت و ... ب و کار، حفظ مشتری امری حیاتی است. طبق بررسی های انجام شده غالبا نگهداری مشتریان فعلی ساده­تر و کم هزینه­تر از جلب مشتریان جدید است. این موضوع یکی از نکات اساسی نشان دهنده اهمیت موضوع وفاداری مشتریان می­باشد.

گرایش اصلی بازاری ... در دهه ۸۰ و ۹۰ این بوده است که به جای تاکید بر تصمیم­ ... ری از بالا به پایین، بر اتخاذ تصمیم بر اساس اطلاعات تاکید بیشتری گردد. امروزه یک تغییر تکاملی در سیستم­های بررسی رفتار مشتریان به وجود آمده­است. بدین ترتیب که از مقیاس­های ابت ... رضایت مندی، به سوی مقیاس­هایی که یک حرفه را قادر سازد تا موثرتر در بازار هدف رقابت کند، گرایش ایجاد شده است.

طبق تعریف، رضایت مندی یک ح ... روحی موقتی و ناپایدار است، که از برآورده شدن یک نیاز در یک لحظه به وجود می­آید. اما اینکه یک مشتری از خدمات یا کالاهای فروشگاه رضایت مند است، به این معنی نیست که این مشتری مجددا به فروشگاه برخواهد گشت. اندازه­ ... ری رضایت مشتریان نوعا زمانی شروع می­شود که یک فروشگاه متوجه می­شود مشتریانش افرادی هستند که درآمدهای مالی تولید می­کنند و این درآمدها هزینه­های فروشگاه را پوشش داده و سود ایجاد خواهند کرد. هنگام انجام تحقیقات بازاری ... ، این سوال مطرح می­شود که آیا مشتریان راضی فروشگاه، در صورتیکه یکی از رقبای فروشگاه ارزش بیشتری برای آن­ها فراهم کند، به فروشگاه وفادار خواهند ماند؟ اگر پاسخ این سوال “منفی” باشد، تمرکز بر روی تحقیقات سنجش وفاداری ا ... امی خواهد بود.

در فروشگاه­های با تعداد شعبه­های زیاد، با انجام مطالعات مختلف روشن شده­است که چرا بعضی از شعبه­ها، توانایی حفظ مشتری بالاتری نسبت به دیگر شعبه­ها دارند. این فروشگاه­ها دریافته­اند که شعبه­­های با نرخ حفظ مشتری بالا، در مورد معیارهای کلیدی که برای مشتریان ارزش زیادی دارد، بهتر از شعبه­هایی که عملکرد پایینی دارند بیشتر مشتریان خود را به نفع رقیب از دست می­دهند.

قفسه فروشگاهی