تکدّر خاطر درباره ارز برطرف شد؟!
بی تفاوتی رئیس بانک مرکزی و رئیس جمهور نسبت به افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، اعتراض یک سایت حامی ت را موجب شد.
سایت انتخاب نوشت: دلار ۴۷۰۰تومان ماند، هم آب از آب تکان نخورد، هم عادی سازی شد!
موضوعی که اکنون در حال عادی شدن است این است که قیمت دلار روی همین نرخ فعلی یعنی حدود 4700 تومان باقی بماند. این رقم در حالی به تدریج برای همه فعالان بازار عادی می شود که تا یک ماه و قبل، اعتراضات زیادی نسبت به آن وجود داشت و حتی قیمت دلار 4000 تومانی هم قابل باور نبود.
شیوه بالا رفتن قیمت دلار، واکنش مسئولان و در نهایت تعادل آن روی قیمتی که تا یک ماه پیش ی آن را باور نمی کرد، بسیاری را یاد موضوعاتی مانند افزایش کرایه ها انداخته است؛ اتفاقی که در سال های گذشته بارها تکرار شده؛ ابتدا ارقام به صورت ناگهانی بالا می روند، سپس نهادهای مسئول وارد شده و تاکید می کنند که ی حق بالا بردن قیمت ها به صورت سرخود و تخطی از قانون را ندارد اما در نهایت، همین نهادها رقم را در حد ناچیز کاهش داده و تثبیت می کنند.
این اتفاق عینا در مورد دلار رخ داده است. در حالی که افزایش قیمت تا رقم 4200 هم برای ی قابل باور نبود، اواسط دی ماه ناگهان همین قیمت تا 4500 و در بهمن ماه تا مرزهای 4800 تومان پیش رفت و پس از وعده و وعیدهای مسئولان، به نظر می رسد روی رقمی در همین حدود ثابت خواهد ماند.
گفتنی است ولی الله سیف نهم بهمن در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان حباب نرخ ارز با توجه به روند کاهشی که در بازار آغاز شده، گفت: بازار ارز در حال طی شرایط خاص خود است و طبیعی است که بانک مرکزی طبیعتا بر این روند نظارت دارد؛ البته به نظر می رسد که یک هاب در یک تا دو ماه گذشته در این بازار رخ داد که اکنون، در حال تعدیل شدن است.
چند روز بعد به استناد همین برنامه های بانک مرکزی در گفت وگوی تلویزیونی گفته بود که خیال مردم بابت دلار راحت باشد.