حضرت خضر (ع) و ماجرای زندگی او
حضرت خضر (ع) / حضرت خضر (ع) و ماجرای زندگی او
در قرآن مجید به صراحت نامی از حضرت خضر - علیه السلام - نیامده، ولی طبق روایات متعدد، منظور از آیه 65 سوره کهف (که مربوط به داستان موسی و مرد عالم است و قبلاً در زندگی موسی - علیه السلام - ذکر شد) حضرت خضر - علیه السلام - است، که خداوند او را در آیه مذکور چنین توصیف کرده است:
«فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَیناهُ رَحْمَة مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً؛ موسی و یوشع، در آن جا بنده ای از بندگان ما را یافتند که رحمت و موهبت عظیمی از سوی خود به او داده، علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم.»
بنابراین خضر مطابق این آیه، از بندگان خاصّ خدا است که مشمول رحمت مخصوص الهی بوده از جانب خداوند علم لدنّی داشت.