سلام. بیان شیوا برای افزایش آگاهی عموم از اختلالات تلفظی(تولیدی-واجشناختی) اقدام به تهیه ع نوشته هایی در این زمینه نموده است:

قسمت ششم(قسمت های قبل و بعد در قسمت و ع سایت):

اسم "فرهنگ مصور جفت های تقابلی بیان شیوا" را شنیده اید؟ کت بسیار کاربردی برای درمان اختلالات تلفظی(تولیدی) گفتار

برای ب اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید!