بسم الله الرحمن الرحیم


خج م خوب چیزیه والا :|

همه کلمات انگلیسی شبیه همن

بعد باید دقیقن همین کوفتی زبان بین المللی بشه ! :|