دیوانه می شوم به تو تا فکر می کنم
وقتی به کام خشک شما فکر می کنم
این لطف فاطمه است که شبهای ات
اقا فقط به کرب و بلا فکر می کنم
یا حسین علیه السلام


هم میهن