اگر نباشی

دیگر خیابان شلوغی نخواهد بود

هیچ ترافیک سن ... نی وجود نخواهد داشت

نه صدای بوقی

نه دود سیگاری

و نه دیگر چارتار "بی تو"ای را ... می کند:)

تو اگر نباشی

تنها انگشتی

به گوشه ی سن ... می خورد

و ص ... آرام به گوش مى رسد .. !

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

الرحمن ...