پست های آذر پارسالو بخونید..دقیقا با پست های آذر امسال مطابقت داره..در این حد ممکنه تاریخ تکرار شه هاااا یعنی خاااک که همون پارسال شل اومدم و تموم ن ... قضیه رو...از دوستم قول گرفتم اگه خواستم برگردم سمتش بزنه تو دهنم...اونم قول شرف داده از صب چپیدم تو اتاق...اصن نمیخوام جلو مامانم برم...چون میترسم حال سپتامبر رو بپرسه و من وا بدم اصن کاش میشد چند روز اینویزیبل باشم هیشکی منو نبینه چیزی هم نپرسه!!! اصن کاش فردا بیدار شم ببینم سال 96 شده:/ ای روزهای مخ تیلیت کن لطفا زودی بگذرید و برید:/

پ.ن متوجه شدم تنها تفاوت اذر پارسال و امسال این بود که پارسال خیلی گریه ... ولی امسال اصن مدل ناراحتیم فرق داره..به شکل خیره به افق هست امسال ...مثلا شاید سال دیگه هم مدل ناراحتی اصن عوض شه و بگم بخندم و خوش باشم:)