یه چیز عجیب دیگه اینکه من همیشه قبل از اتفاقای اینطوری، چند روز قبل خوابشو میبینم...این دفعه اصلا چیزی ندیدم و حتی دوتا خواب خوب دیدم...نمیدونم شاید از بس به خدا گله ... که خواب نبینم دیگه واقعا چیزی ندیدم...شایدم قبلنا چون حساس بودم بهم یه ندا میدادن ولی الان ماشالا عین رستم دستان نشستم واسه خودمو دارم تجزیه و تحلیل میکنم قضیه رو:/ خب جا داره الان این دعا رو برای خودم کنم که مهر سپتامبر و عشقش از دلو قلب و ذهنو کل وجودم بره...به سرعتم بره...اذیتم نشم..کاش تا ا ... امسال بره و سال جدید رو پاک پاک شروع کنم:)