اتفاق جالب توجه اینه که دوست صمیمیم چند روز پیش با بی اف هفت هشت سالش کات کرد...این چند روز داشتم اونو دلداری میدادم حالا دقیقا خودم دچار شذم:/ اسکار مز ... ف ترین دلایل کات هم میرسه به دوس پسر دوستم و بعد به سپتامبر!! یعنی به جای اینکه بشینم گریه کنم باید بشینم به دلایل و معیارای اینا بخندم...واقعا معیارهای بعضی پسرا از سطحی هم یه چیزی اونورتره...یعنی واقعا یه چی میگم یه چی میشنوید...آقایون لطفا یکم معیاراتونو ارتقا بدین ...زشته بخدا ادم انقد سطحی نگر!

پ.ن این حجم از حقایقی که راجع به سپتامبر فهمیدم دیوانه کنندس..انگار مثلا من تا دیروز دختر بودم یهو امروز تغییر ... ت بدم بشم یکی دیگه .بشم پسر...اصن الان بهش فک میکنم مخم سوت میکشه فجیییییع ..شقیقه سمت راستم که از ... ب تیر میکشه..همون سوت کشیدن مغزمه واقعا!! کی من بتونم این حقایقو هضم کنم خدا عالمه...باز یه ذره شو خوبه پریروز گفت .من هنوز تو هنگ پریروزی بودم دیگه ... بیه نابودم کرد رسما:/