... ب نخو ... دم اصلا..چهار پنج ساعت حرف زدیم و رسما و قطعا گفت منو نمیخواد و هیییییچ حسی بهم نداره!!! وگفت واقعا از قصد هم این مدت سعی نکرده تغییری در رابطه ایجاد کنه ...گفت نمیخواد وابستم کنه(!) و فرصت هامو به خاطرش از دست بدم و باعث اذیت من بشه...خیلی حرف زدیم...خیلییییی ..دلیل اینکه دوستم نداره رو مستقیم نگفن ولی کاملا فهمیدم...از نظر عقاید فهمیدم اختلافات خیلی زیادی داریم...و همون اختلاف دیدگاها کلی باعث بحث شد که در نهایت هر ... نظر متفاوت خودشو داشت. خلاصه مغزم پره حرفه...و ... ت نمیشه لا اقل یه ذره بخوابم:// از عجایب اینکه یه قطره اشک نریختم و حتی ناراحت نشدم فعلا...حتی دستامم نلرزید....تنها خوبی این دفعه این بود هر چی خواستم گفتم بهش. .هیچ حرفی نمونده تو دلم که بگم کاش بهش میگفتم..اونم همینطور...همه رو گفتیم و والسلام...قصه ما هم به سر رسید...