بسم الله مهربون :)

این ترم واقعا سنگینیِ درسا غافلگیرم ...

آناتومی که به شدت سخت ، حفظی ، داری کلی مجاورت و عصب و ماهیچه و شریان و ورید و کوفت و زهرِ ماره :| منم که به شدت حفظیاتم ضعیفه ... یعنی از همین الان آماده م که بیفتم ... دو ترم قبلی هم واقعا با بدبختی پاس ...

ایمنی دقیقا مث بیوشیمی 2 ترمِ قبله . دقیقا مث خودش ! انقدم حفظیات داره که خدا رحم کنه ... خاطراتِ جذابِ بیو2 جلوی چشمام رژه میره d:

پاتولوژی واقعا سخت و سنگینه . م که همش انگلیسی درس میده . حتی جاهاییم که دیگه خیلی اوضاع داغونه و واقع متوجه نمیشیم مثلا میخواد لطف کنه فارسی توضیح بده بازم از هر ده تا کلمه ش هفتاش انگلیسیه >_<

جنین هم که کلا از همون اولِ اول نمیدونم چی هست !

با این حساب فک کنم فقط تغذیه (تازه اینم خیلی حفظیه :| ) و بهداشت و تاریخ ت پاس کنم ... فیزیولوژی هم که چون خیلی درسِ گوگولی ایه باهاش مشکل ندارم :)

زبان تخصصی هم سخته :( بافت نیز هم ... واقعا استرس دارم برای این ترم ... هرجور حساب میکنم نمیشه شب امتحانی بخونم و پاس کنم ... باید یه روزایی از هفته رو خالی بذارم برای درس های ...

+واقعا چرا جایی که باید باشم نیستم ؟ ...
+حال دلتون خوب *_*