گروه آموزشی حسابداری شهرستان سلماس | خبرها


گروه آموزشی حسابداری شهرستان سلماس

گروه آموزشی حسابداری شهرستان سلماس از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.

سوالات و کلید مسابقه علمی عملی کاردانش سال 97-96
برچسب ها : سوالات و کلید مسابقه علمی عملی کاردانش سال 97-96 - علمی ,مسابقه ,کاربردی ,تئوری ,عملی ,سوالات ,مسابقه علمی ,علمی کاربردی ,عملی مسابقه ,تئوری شانزدهمین ,مسابقات علمی ,تئوری شانزدهمین مسابقه
سوالات و کلید مسابقه علمی عملی کاردانش سال 97-96 علمی ,مسابقه ,کاربردی ,تئوری ,عملی ,سوالات ,مسابقه علمی ,علمی کاربردی ,عملی مسابقه ,تئوری شانزدهمین ,مسابقات علمی ,تئوری شانزدهمین مسابقه
جزوات مسول سفارش کار ویِژه شاخه کارودانش
برچسب ها : جزوات مسول سفارش کار ویِژه شاخه کارودانش - استان ,ارسالی ,سفارشات ,مسئول ,جزوه ,مسئول سفارشات ,سفارشات ارسالی ,مسئول سفارشات ارسالی
جزوات مسول سفارش کار ویِژه شاخه کارودانش استان ,ارسالی ,سفارشات ,مسئول ,جزوه ,مسئول سفارشات ,سفارشات ارسالی ,مسئول سفارشات ارسالی
نمونه سوالات سایر استانها

ریاضیات امور مالی - ارسالی از خانم منیره لامع - شهرستان کاشان

رایانه کار حسابداری (هلو) -ارسالی از زهرا محمدی متوسل- گروه آموزشی استان همدان

مجموعه نمونه سوالات حسابداری مقدماتی، صنعتی و تکمیلی -ارسالی ازگروه آموزشی آذربایجان شرقی

نمونه سوال شرکت ها ترم اول- ارسالی ازشهرستانهای تهران

نمونه سوالات حسابداری مقدماتی تئوری و عملی - ارسالی ازاستان آذربایجان غربی

نمونه سوال حسابداری حقوق و دستمزد - ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

نمونه سوال استاندارد مهارتی حسابداری مقدماتی فصل چهارم - ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

مجموعه نمونه سوالات - حقوق و دستمزد - حسابداری مقدماتی - ارسالی ازاستان همدان

نمونه سوالات صورت مغایرت - ارسالی از استان تهران

نمونه سوالات - ارسالی ازاستان شهرستان های استان تهران - اصول حسابداری - ریاضی مالی - آمار 2 - حسابداری شرکت ها -

پروژه حسابداری مقدماتی - ارسالی ازاستان تهران.

سازمان و مدیریت .

------------------------------------------------------------------------------

سوالات سازمان مدیریت - ارسالی از استان هرمزگان

نمونه سوالات سازمان و مدیریت - ارسالی ازشهرستانهای تهران

مجموعه سوالات طبقه بندی شده سازمان و مدیریت ارسالی استان آذربایجان غربی

نمونه سوالات - ارسالی ازاستان شهرستان های استان تهران - سازمان و مدیریت -

حسابداری صنعتی .

------------------------------------------------------------------------------

مجموعه نمونه سوالات - حسابداری صنعتی - ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

مجموعه سوالات حسابداری صنعتی- ارسالی از استان آذربایجان شرقی

تست حسابداری صنعتی - ارسالی ازاستان زنجان

مجموعه نمونه سوالات - حسابداری صنعتی - ارسالی ازاستان همدان

نمونه سوالات - ارسالی از شهرستان های استان تهران - حسابداری صنعتی -

پروژه - ارسالی ازاستان تهران - حسابداری صنعتی -

اصول حسابداری .

------------------------------------------------------------------------------

سوالات اصول حسابداری 1- ارسالی از استان آذربایجان غربی

نمونه سوالات اصول حسابداری 2 - ارسالی ازشهرستانهای تهران

نمونه سوال اصول حسابداری یک- ارسالی ازشهرستانهای تهران-ورامین

مجموعه نمونه سوالات - اصول حسابداری - ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

وجوه نقد .

------------------------------------------------------------------------------

نمونه سوالات وجوه نقد - ارسالی از استان تهران - بخش 1- بخش 2- بخش 3

نمونه سوالات درس وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی - ارسالی از آذربایجان غربی

نمونه سوالات درس وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -فصل اول_ ارسالی از کارگروه وجوه نقد

نمونه سوالات درس وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -فصل دوم_ ارسالی از کارگروه وجوه نقد

نمونه سوالات درس وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -فصل سوم_ ارسالی از کارگروه وجوه نقد

نمونه سوالات درس وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -فصل چهارم_ ارسالی از کارگروه وجوه نقد

نمونه سوالات درس وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی - ارسالی از استان هرمزگان

نمونه سوالات وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی - ارسالی از استان البرز

نمونه سوالات - وجوه نقد - ارسالی ازاستان البرز

نمونه سوالات - حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی - ارسالی ازاستان البرز

نمونه سوالات - حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی - ارسالی ازاستان البرز

نمونه سوالات - حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی - ارسالی ازاستان البرز

نمونه سوالات - حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی - ارسالی ازاستان البرز

نمونه سوالات - حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی - ارسالی ازشهرستان های استان تهران - بخش اول - بخش دوم- بخش سوم- بخش چهارم - بخش پنجم

ارتباط موثر .

------------------------------------------------------------------------------

نمونه سوالات درس ارتباط موثر - ارسالی از آذربایجان غربی

نمونه سوالات درس ارتباط موثر - ارسالی از کارگروه ارتباط موثر

نمونه سوالات درس ارتباط موثر - ارسالی از شهرستان های استان تهران

دانش فنی .

---------------------------------------------------------------------

نمونه سوالات دانش فنی به همراه پاسخ - ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات درس دانش فنی پایه - ارسالی از آذربایجان غربی

نمونه سوالات درس دانش فنی پایه - ارسالی ازشهرستان های استان تهران

ا امات محیط کار .

--------------------------------------------------------------------

نمونه سوالات درس ا امات محیط کار - ارسالی از آذربایجان غربی

نمونه سوالات درس ا امات محیط کار - ارسالی از شهرستان های استان تهران

مسئول سفارشات .

------------------------------------------

نمونه سوالات مسئول سفارشات - ارسالی از استان تهران

نمونه سوالات مسئول سفارشات - ارسالی از استان تهران

نمونه سوالات مسئول سفارشات - ارسالی از استان تهران

سوالات عملی کتاب مسئول سفارشات - ارسالی از شهر تهران

سوالات تئوری مسئول سفارشات - ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات استاندارد اول- مسئول سفارشات تئوری- تشریحی و عملی - ارسالی از استان خوزستان

نمونه سوالات مسئول سفارشات - ارسالی از کارگروه های سراسر کشور

نمونه سوالات مسئول سفارشات تئوری- تشریحی و عملی - ارسالی از استان خوزستان

نمونه سوالات عملی مسئول سفارشات - ارسالی از استان همدان

نمونه سوالات مسئول سفارشات تئوری- تشریحی و عملی - ارسالی از استان مرکزی - پاسخنامه

نمونه سوالات مسئول سفارشات تشریحی - ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات مسئول سفارشات عملی - ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات مسئول سفارشات تئوری و عملی - ارسالی از استان مرکزی

حسابداری تکمیلی .

-----------------------------------------

مجموعه نمونه سوالات - حسابداری تکمیلی - ارسالی ازاستان همدان

مجموعه نمونه سوالات - حسابداری تکمیلی - ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

سوالات طبقه بندی شده حسابداری تکمیلی- ارسالی از استان آذربایجان غربی

نمونه سوال حسابداری تکمیلی - ارسالی ازاستان آذربایجان غربی

نمونه سوال حسابداری تکمیلی - ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

پاسخ نامه کتاب حسابداری تکمیلی1 -ارسالی از آقای محمد زاده- گروه آموزشی استان آذربایجان غربی

پاسخ نامه کتاب حسابداری تکمیلی2 -ارسالی از آقای محمد زاده- گروه آموزشی استان آذربایجان غربی

پروژه - حسابداری تکمیلی - ارسالی ازاستان تهران

کاربرد رایانه در حسابداری .

-----------------------------------------

نمونه سوالات کاربرد رایانه در حسابداری- فصل چهارم - ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات - کاربرد رایانه در حسابداری فصل 1 - ارسالی ازاستان مرکزی

نمونه سوالات - کاربرد رایانه در حسابداری فصل 2 - ارسالی ازاستان مرکزی

نمونه سوالات کاربردرایانه در حسابداری- ارسالی از استان تهران بخش اول - بخش دوم- بخش سوم

جواب پرسشهای چهارگزینه ای کاربرد رایانه در حسابداری ارسالی استان زنجان

مجموعه نمونه سوالات - رایانه کار حسابداری مالی - ارسالی ازاستان همدان

نمونه سوالات - رایانه کار حسابداری مالی - ارسالی ازاستان همدان

نمونه سوالات - ارسالی ازاستان شهرستان های استان تهران -کاربرد رایانه در حسابداری

------------------------------------------------------------------------------

کنکورآزمایشی، المپیاد و مجموعه سوالات

محتوای آموزشی شامل سوالات دروس تخصصی کاردانش - ارسالی از کاشان- جناب آقای رحمت اله علی اکبری

نمونه سوالات کنکور آزمایشی - ارسالی از شهرستان های تهران

سوالات تئوری و عملی المپیاد سال تحصیلی 95-1394 - بخش اول(صنعتی و اصول حسابداری 1و 2و عملی) - بخش دوم(شرکت ها) - بخش سوم(تئوری)

مجموعه سوالات طبقه بندی شده نهایی سال های 91 و 92 و 93 - ارسالی ازاستان یزد

مجموعه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی - ارسالی از شهرستان های تهران

حسابداری ید و فروش .

------------------------------------------------------------------------------

نمونه سوالات درس ید و فروش - ارسالی از استان هرمزگان

نمونه سوالات درس ید و فروش - ارسالی از استان البرز - فایل 1 - فایل 2 - فایل 3

جزوه آموزشی و نمونه سوالات درس حسابداری ید و فروش - ارسالی از استان البرز

نمونه سوالات درس حسابداری ید و فروش - ارسالی از استان البرز

برچسب ها : نمونه سوالات سایر استانها - ارسالی ,نمونه ,سوالات ,حسابداری ,استان ,ازاستان ,نمونه سوالات ,ارسالی ازاستان ,استان تهران ,مسئول سفارشات ,تحریر دفاتر ,تحریر دفاتر قانونی ,سوا
نمونه سوالات سایر استانها ارسالی ,نمونه ,سوالات ,حسابداری ,استان ,ازاستان ,نمونه سوالات ,ارسالی ازاستان ,استان تهران ,مسئول سفارشات ,تحریر دفاتر ,تحریر دفاتر قانونی ,سوا
جزوات و طرح درس سایر استانها

جزوه ها .

------------------------------------

جزوه درس حقوق و دستمزد- ارسالی از استان آذربایجان غربی

جزوه درس مسئول سفارشات - ارسالی از استان فارس

جزوه درس مسئول سفارشات - ارسالی از استان اصفهان

جزوه درس مسئول سفارشات - ارسالی از استان البرز

جزوه درس مسئول سفارشات-حسابداری موجودی کالا - ارسالی از استان کردستان

جزوه رایانه کار حسابداری مالی - ارسالی از استان همدان

جزوه رایانه کار حسابداری مالی - ارسالی از استان همدان

جزوه سازمان و مدیریت - ارسالی از شهرستان های استان تهران

جزوه امورعمومی بازرگانی - ارسالی از شهرستان های استان تهران

جزوه حقوق و دستمزد - ارسالی از استان اصفهان

جزوه حسابدار حقوق و دستمزد - ارسالی از خانم شیرین ناظری - استان همدان

جزوه درس اصول حسابداری 2- بخش حسابداری شعب - ارسالی از استان آذربایجان غربی

طرح درس .

------------------------------------

طرح درس حسابداری صنعتی- ارسالی از استان هرمزگان

طرح درس کاربرد رایانه در حسابداری - ارسالی از استان هرمزگان

طرح درس حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی - ارسالی از استان البرز

طرح درس حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی - ارسالی از استان البرز

طرح درس روزانه و سالانه مسئول سفارشات - ارسالی از شهر تهران

طرح درس روزانه مسئول سفارشات - ارسالی از استان مرکزی

طرح درس سالانه ارتباط موثر - ارسالی از استان آذربایجان شرقی

طرح درس روزانه اصول حسابداری 2 - ارسالی از استان هرمزگان

طرح درس روزانه اصول حسابداری 2 - ارسالی از استان هرمزگان

طرح درس حسابداری وجوه نقد- ارسالی از استان البرز

طرح درس روزانه ارتباط موثر - ارسالی از استان هرمزگان

طرح درس روزانه وجوه نقد - ارسالی از استان هرمزگان

طرح درس روزانه وجوه نقد - ارسالی از استان آذربایجان غربی

طرح درس روزانه حسابداری تکمیلی - ارسالی از استان آذربایجان غربی

طرح درس روزانه حسابداری مقدماتی - ارسالی از استان آذربایجان غربی

طرح درس حسابداری ید و فروش - ارسالی از استان البرز- روزانه - سالانه

طرح درس روزانه حسابداری مقدماتی - ارسالی از استان البرز- روزانه - سالانه


اینفوگرافی ثبتهای مالیات بر ارزش افزوده در روش ادواری -ارسالی از شهرستانهای تهران

اشتباهات موجود در کتاب حسابداری صنعتی چاپ 92 - ارسالی ازگروه حسابداری آذربایجان غربی -

متن اصلاح شده کتاب حسابداری صنعتی - ارسالی ازگروه حسابداری آذربایجان غربی -

پاسخ نامه ریاضیات امور مالی - ارسالی از آقای محمد زاده زیرمانلو - استان آذربایجان غربی

معرفی منابع آموزشی دروس تخصصی - ارسالی ازگروه آموزشی استان زنجان

حل المسائل حسابداری شرکتها - ارسالی ازگروه آموزشی استان اصفهان

فایل کمک آموزشی کاربرد رایانه در حسابداری - ارسالی ازآقای عبدالرضا کوه پیما-گروه آموزشی استان اصفهان

ده ترفند کاربردی ا ل - ارسالی از گروه آموزشی استان اصفهان

حقوق و دستمزد - ارسالی از گروه آموزشی ورامین

معرفی منابع آموزشی دروس تخصصی -بخش دوم - ارسالی ازگروه آموزشی استان زنجان

تحلیل محتوا و نقد و بررسی کتاب کاربرد رایانه در حسابداری - ارسالی از گروه آموزشی مازندران

مجموعه تالیفات پیرامون حل المسائل فصل سوم اصول حسابداری 2 و حسابداری صنعتی یک و حسابداری صنعتی مقدماتی -ارسالی از آقای کوه پیما- گروه آموزشی استان اصفهان

فایل های آموزشی پیرامون فصل دوم حسابداری صنعتی مقدماتی (آموزشی به همراه سوال)، فصل یک حسابداری مقدماتی(آموزشی به همراه سوال)، فصل موجودی کالا(آموزشی به همراه سوال) - ارسالی از گروه آموزشی استان تهران

لیست فرم های حسابداری طراحی شده در ا ل - ارسالی از شهرستان های استان تهران

بروشور آموزشی تهیه صورت مغایرت بانکی به روش مانده واقعی -ارسالی از شهرستانهای استان تهران

لیست نرم افزارهای کاربردی حسابداری ارسالی استان زنجان

پاسخ تمرینات کتاب حسابداری مقدماتی - ارسالی از استان البرز

روش های بهبود تدریس در نظام آموزشی جدید- ارسالی از استان گیلان

محتوای الکترونیکی آموزشی حسابداری مقدماتی (فصل 4) حسابداری صنعتی (فصل 5) حقوق و دستمزد - ارسالی از استان البرز

بازی بد ار و بستانکار حسابداری - ارسالی از شهرستان های استان تهران-آقای محمدرضا اردستانی رستمی(منطقه ورامین)

تدریس درس آمار 2- ارسالی استان چهار محال وبختیاری

روش های مفید در آموزش حسابداری - ارسالی از شهرستان های استان تهران

مراحل نوشتن نامه های اداری - - ارسالی از استان البرز

روش های ارزی موجودی مواد- ارسالی از استان البرز

پاسخ نامه کتاب های کاردانش - ارسالی از استان همدان

فایل آموزشی -ارسالی ازاستان اسان رضوی

نقد و بررسی کتاب حسابداری صنعتی شاخه کاردانش - ارسالی از استان همدان

پاسخنامه کتاب های حسابداری مقدماتی، صنعتی و تکمیلی - ارسالی از استان همدان

تطبیق استاندارد مسئول سفارشات با کتاب

آموزشی کلید های ماشین حساب - ارسالی از شهرستان های استان تهران-آقای محمدرضا اردستانی رستمی(منطقه ورامین)- فایل 1 - فایل 2

اسلاید آموزشی حسابداری مقدماتی مبحث اصلاح وبستن حسابها - ارسالی از استان آذربایجان غربی

اسلاید حسابداری موجودی کالا - ارسالی ازگروه آموزشی استان آذربایجان غربی

پاو وینت فصل پنجم استاندارد مهارتی حسابداری مقدماتی - ارسالی استان سیستان و بلوچستان

اسلاید آموزشی حسابداری صنعتی - ارسالی از استان آذربایجان شرقی

اسلاید آموزشی تخمین موجودی - ارسالی از استان همدان

اسلاید آموزشی حقوق و دستمزد - حسابداری تکمیلی - ارسالی از استان همدان

اسلاید آموزشی حسابداری صنعتی شاخه کاردانش - حسابداری تکمیلی - ارسالی از استان فارس

اسلاید ارائه درس ید و فروش - ارسالی از استان های کرمان و مازندران و گلستان

اسلاید نحوه تکمیل و ثبت اظهارنامه مالیاتی - ارسالی از استان مازندران

برچسب ها : جزوات و طرح درس سایر استانها - ارسالی ,استان ,حسابداری ,آموزشی ,جزوه ,آذربایجان ,حسابداری صنعتی ,استان البرز ,آذربایجان غربی ,استان آذربایجان ,آموزشی استان ,مسئول سفارشات ار
جزوات و طرح درس سایر استانها ارسالی ,استان ,حسابداری ,آموزشی ,جزوه ,آذربایجان ,حسابداری صنعتی ,استان البرز ,آذربایجان غربی ,استان آذربایجان ,آموزشی استان ,مسئول سفارشات ار
برگزاری جلسه تخصصی همکاران شهرستان سلماس

به اطلاع همکاران گرامی می رساند که جلسه تخصصی گروه حسابداری روز یکشنبه 96/2/17 در هنرستان
آمنه راس ساعت 17/30 برگزار خواهد شد.

با تشکر گروه حسابداری شهرستان سلماس

برچسب ها : برگزاری جلسه تخصصی همکاران شهرستان سلماس - شهرستان سلماس ,گروه حسابداری ,جلسه تخصصی
برگزاری جلسه تخصصی همکاران شهرستان سلماس شهرستان سلماس ,گروه حسابداری ,جلسه تخصصی
جزوه حسابداری شعب

برای دریافت جزوه آموزشی حسابداری شعب اینجا کلیک کنید.

برچسب ها : جزوه حسابداری شعب
جزوه حسابداری شعب
راهنمای هنر آموز کتاب ید وفروش
برچسب ها : راهنمای هنر آموز کتاب ید وفروش - ید وفروش ,کتاب ید ,آموز کتاب
راهنمای هنر آموز کتاب ید وفروش ید وفروش ,کتاب ید ,آموز کتاب
بارم بندی دروس پایه دهم
برچسب ها : بارم بندی دروس پایه دهم - , کتاب
بارم بندی دروس پایه دهم , کتاب
تبریک سال تحصیلی جدید

سال تحصیلی جدید را که سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم و معرفت است به تمامی همکاران و اساتید ارجمند در رشته حسابداری و هنرجویان جویای دانش و معرفت تبریک می گوییم و از خداوند منان برای تمامی عزیزان توفیق روز افزون همراه با شکوفایی و سربلندی مسئلت داریم.

برچسب ها : تبریک سال تحصیلی جدید - تحصیلی جدید
تبریک سال تحصیلی جدید تحصیلی جدید
کتابهای پایه دهم حسابداری

کتاب " حسابداری وجوه نقد وتحریر دفاتر قانونی "کد کتاب:210252

کتاب "همراه هنرجو" کد کتاب:210253

کتاب "راهنمای هنرآموز حسابداری وجوه نقد وتحریر دفاتر قانونی "کد کتاب:210802

کتاب " دانش فنی پایه" کد کتاب:210251

کتاب " ارتباط موثر" کد کتاب:210209

کتاب " ا امات محیط کار"کد کتاب:210136

برچسب ها : کتابهای پایه دهم حسابداری - کتاب , ,حسابداری , کتاب ,دفاتر قانونی ,حسابداری وجوه ,وتحریر دفاتر ,وتحریر دفاتر قانونی
کتابهای پایه دهم حسابداری کتاب , ,حسابداری , کتاب ,دفاتر قانونی ,حسابداری وجوه ,وتحریر دفاتر ,وتحریر دفاتر قانونی
موارد مورد توجه در خصوص کتابهای پایه دهم رشته حسابداری

لطفاً موارد ذیل را بمنظورتقسیم ساعات تدریس هفتگی رعایت نمایید: (شاخه فنی و حرفه ای)

1- درس ا امات محیط کار،درس مشترک بین کلیه رشته های شاخه فنی و حرفه ای و شاخه کار دانش می باشد و توسط هنر آموز بایستی تدریس شود.

2- درس ارتباط موثر درس مشترک گروه خدمات است و بایستی توسط هنرآموز ان گروه خدمات (رشته های تربیت بدنی، تربیت کودک، حسابداری، حمل و نقل، ناوبری) تدریس شود.

3- دروس دانش فنی پایه، حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاترقانونی، حسابداری ید و فروش توسط هنرآموز رشته حسابداری تدریس میشود.

  • بنابراین هنرآموزان رشته حسابداری میتوانند دروس ا امات محیط کار، ارتباط موثر، حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاترقانونی، حسابداری ید و فروش و دانش فنی پایه را در پایه دهم تدریس کنند.

4- در برنامه هفتگی بایستی برای درس وجوه نقد و تحریر دفاترقانونی 8 ساعت و همچنین درس ید و فروش 8 ساعت گنجانده شود اما نحوه تدریس این دو کتاب بدین صورت است که : کتاب وجوه نقد و تحریر دفاترقانونی در ترم اول هفته ای 16 ساعت تدریس خواهد شد و کتاب ید و فروش برای ترم دوم به همین شیوه. بنابراین هر دو آنها باید توسط "یک هنرآموز " بمدت 16 ساعت در هفته تدریس شود. همچنین در رابطه با هنرستانهایی که تعداد هنرجویان آنها بیش از 22 نفر باشند و مشمول قانون دو گروهی میشوند نیز، این امر صادق است؛ به عبارتی نباید یک هنرآموز تدریس "وجوه نقد" هر دو گروه را داشته باشد و هنرآموز دیگر تدریس " ید و فروش" هر دو گروه را.

5- همزمان با تدریس کتابهای پایه دهم در شاخه فنی و حرفه ای بایستی از نرم افزار مالی همکاران سیستم هم استفاده شود. لذا یک روز در هفته (8 ساعت) کارگاه کامپیوتر در برنامه این پایه گنجانده شود.

برچسب ها : موارد مورد توجه در خصوص کتابهای پایه دهم رشته حسابداری - تدریس ,حسابداری ,وجوه ,هنرآموز ,رشته ,ساعت ,رشته حسابداری ,حسابداری ید ,تحریر دفاترقانونی ,کتابهای پایه ,دفاترقانونی، حسابداری ,تحریر دفاتر
موارد مورد توجه در خصوص کتابهای پایه دهم رشته حسابداری تدریس ,حسابداری ,وجوه ,هنرآموز ,رشته ,ساعت ,رشته حسابداری ,حسابداری ید ,تحریر دفاترقانونی ,کتابهای پایه ,دفاترقانونی، حسابداری ,تحریر دفاتر
قابل توجه همکاران محترم در شهرستان سلماس

باتوجه به اعلام دبیرخانه راهبری حسابداری کشوری مبنی بربرگزاری نظرسنجی راجع به کتاب های حسابداری وجوه نقد ودانش فنی پایه خواهشمند است تمامی هنرآموزان استان دراسرع وقت فرم های ضمیمه ذیل(فایل word) راتکمیل وبه آدرس ایمیل گروههای آموزشی استان مرکزی به آدرس [email protected] ارسال نمایید.

.


برای دریافت فرم نظرسنجی وجوه نقد اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم نظرسنجی دانش فنی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم جمع بندی نظرات اینجا کلیک کنید
برچسب ها : قابل توجه همکاران محترم در شهرستان سلماس - کلیک ,نظرسنجی ,کلیک کنید ,کنید برای ,اینجا کلیک ,برای دریافت
قابل توجه همکاران محترم در شهرستان سلماس کلیک ,نظرسنجی ,کلیک کنید ,کنید برای ,اینجا کلیک ,برای دریافت
آخرید بازدید ها
اندازی الکتروموتور انجیر شیرین طریقه ختم یک هفته ای سوره طه html زبان انگلیسی تدریس خصوصی مدرسین یادگیری زبان انگلیسی تدریس خصوصی خصوصی زبان اساتید فعال یادگیری زبان ترین مقالات مرتبط هزینه تدریس خ مقاله بیت کویین yeni hayat اعتراض کاربران نتیجه داد ازمرغ مورچه خواریادبگیریم انجماد فوتبال در دمای مثبت ۴۲درجه سانتی گراد زور تارتار و ن ام به هم نرسید زبان انگلیسی اساتید کارشناسی http زبان انگلیسی ادبیات انگلیسی اساتید زبان مقطع کارشناسی مدرسین زبان http language iauctb انگلیسی اصفهان زبان ا سلمان خدادادی بار دیگر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شد y625 u32 پاسخنامه تشریحی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری ورژن جدید پسورد یوزر نسخه آبان آنتی ویروس جدید یوزر لیست جدید html the fountain of youth انجام تمرینات تکرار وزنه کیلو زنجیر انجام حرکت انجام بدهید درگیر انجام تکرار دیگر تراکم تمرینات برای اینکه تمرینات زایمان آدرس عشوری مقدم صفیه عشوری صفیه گورستان خاطرات زانوم گردنبند لاکچری طرح توپ فوتبال دستبند چرم ویتالی طرح tony دستبند چرم طرح gucci دستبند چرم طرح شانه و قیچی دستبند چرم و استی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.176 seconds
RSS