جالبترین نکته در مورد مارک زاکربرگ آنست که اکثریت روسای جمهور، نخست ان و مسئولین کشورهای به ظاهر قدرتمند، در مقابل وی سطح مقام و مسئولیت خود را بشدت پائین آورده و بدون در نظر گرفتن آداب دیپلماتیک با وی مراوده می کنند.

و همچنین با تع ری عجیب از وی تملق می گویند!!!

نتانیاهو نخست رژیم جلاد و سفاک صهیونیستی در کنار مارک زاکربرگ "پسر خوب صهیونیسم جهانی" نتانیاهو او را از وفادارترین اشخاص به آرمان های معرفی کرد!!!


کانال جبهه اقدام انقلاب ی sapp.ir/jebheeqdam