شاید شما هم وصیت صوتی "شهید محسن حججی" خطاب به فرزندش را شنیده باشید. به راستی که سراسر درس بندگی و وارستگی است!

این وصیت فرازی داشت که مقام والای و ارزش بی نظیر کار آنان را می رساند:

ادامه مطلب