کاسترو که قهرمان قصه های جنگ های پارتیزانی رو مه نگاران در امریکای لاتین بود با لباس نظامی سبز رنگ و پکمه و ریش بلند مثل یک بازیگر های اکشن وارد امریکا شد. بسیاری از مردم کنجکاو و علاقمند، انجمن ها و گروه هایی چپ به گرمی از او استقبال د و در طول 11 روزی که در سرزمین دشمن بود مثل ستاره های موسیقی هر جا می رفت جمعیتی برایش دست تکان می دادند و از او می خواستند با آنها ع یادگاری بگیرد.
به گزارش «تابناک باتو»؛ آوریل سال 1959 وقتی فیدل 33 ساله مانند یک ستاره هنری در نیویورک مورد استقبال قرار گرفت تازه 4 ماه بود که حکومت دیکتاتوری باتیستا را سرنگون کرده و قدرت را در این کشور به دست گرفته بود.

ژانویه 1959 فیدل کاسترو به‎همراه گروهی از مبارزان پارتیزان، موفق شدند تا علیه دیکتاتوری باتیستا، رئیس‎جمهور وقت کوبا انقلاب کنند و وی را از اریکه قدرت به زیر بکشد. پس از پیروزی انقلاب، فیدل کاسترو ت انقل سوسیالیست را در کوبا پایه‎گذاری کرد. او در آن زمان یکی از نمادهای انقلاب کمونیستی در ی لاتین بود و در جهان به عقاید ضدامریکایی شناخته می شد.

سخنرانی های آتشین و ظاهر قدرتمند و مصمم چریک جوان او را به چهره جذاب برای مطبوعات و رسانه های جهان تبدیل کرده بود برای همین چهار ماه پس از سرنگونی ت باتیستا وقتی برای شرکت در نشست سازمان ملل عازم نیویورک شد خبرنگاران و رو مه نگاران خصوصا آنها که گرایش چپ داشتند از این اتفاق استقبال د.  

کاسترو که قهرمان قصه های جنگ های پارتیزانی رو مه نگاران در امریکای لاتین بود با لباس نظامی سبز رنگ و پکمه و ریش بلند مثل یک بازیگر های اکشن وارد امریکا شد. بسیاری از مردم کنجکاو و علاقمند، انجمن ها و گروه هایی چپ به گرمی از او استقبال د و در طول 11 روزی که در سرزمین دشمن بود مثل ستاره های موسیقی هر جا می رفت جمعیتی برایش دست تکان می دادند و از او می خواستند با آنها ع یادگاری بگیرد. 

گرچه فیدل در جریان این سفر بر مزار جورج واشنگتن حاضر شد و یک تاج گل نیز به احترام او آنجا قرار داد اما ان امریکا اصلا از حضور و هیاهو او خوشحال نبودند؛ آیزنهاور رئیس جمهور وقت امریکا قبول نکرد با چریک چپ دیدار کند و معاونش نی ون را به جای خود فرستاد. او این ملاقات را انجام نداد چون در همان زمان نقشه کودتا علیه فیدل را در سر داشت. نقشه کودتا اما در ت بعدی و در زمان جان اف کندی عملی شد. در آوریل 1961 یک تیپ از نیرو‎های سازمان سیا به‎همراه تعدادی از اتباع کوبایی را که به تبعید شده بودند برای اجرای عملیات کودتا وارد"خلیج خوک ها" شدند اما ش ت در این عملیات ضربه سختی به حیثیت امریکا زد؛ نیرو‎های نظامی کوبا موفق شدند در طول سه روز نیرو‎های سازمان سیا و کوبایی‎‎های مورد حمایت را که تعداد آن‎ها بیش از 2500 نفر بود، ش ت دهند.  

فیدل پس از این سفر طرح های عمدتا ضدامپریالیستی خود در کوبا را به اجرا گذاشت و چهره این کشور را به کلی تغییر داد؛ او تمام اموال و دارایی‎‎های خارجی در کوبا را ملی اعلام کرد، مالیات بر واردات از را افزایش داد و قرارداد‎‎های تجاری با اتحاد جماهیر شوروی منعقد کرد. در مقابل آیزنهاور، رئیس‎جمهور نیز با کاهش سهم واردات شکر از کوبا به ، مسدود دارایی کوبا در ، اعمال تحریم‎‎های سنگین تجاری و قطع روابط دیپلماتیک با ت کوبا، اقدامات کاسترو را تلافی کرد. این آغاز تقابلی بود که برای نیم قرن در روابط دو کشور حاکم بود.
 
ک ن امریکایی با ریش هایی شبیه فیدل در کنار او در هتل محل اقامتش در نیویورک ع یادگاری می گیرند.
ک ن امریکایی با ریش هایی شبیه فیدل در کنار او در هتل محل اقامتش در نیویورک ع یادگاری می گیرند.
فیدل در بازدید از باغ وحش نیویورک دو کودک امریکایی را در آغوش گرفته است.
فیدل در بازدید از باغ وحش نیویورک دو کودک امریکایی را در آغوش گرفته است.
فیدل در راه هتل
فیدل در راه هتل "استاتلر" در نیویورک بر جمعیت دوستدارانش دست تکان می دهد.
شماری از هواداران فیدل کاسترو در مقابل هتل
شماری از هواداران فیدل کاسترو در مقابل هتل "استاتلر" نیویورک منتظر دیدن او هستند.
هواداران فیدل کاسترو در مقابل هتل
هواداران فیدل کاسترو در مقابل هتل "استاتلر" نیویورک منتظر دیدار چریک جوان هستند.
فیدل در لحظه وج از هتل برای هوادارانش دست تکان می دهد.
فیدل در لحظه وج از هتل برای هوادارانش دست تکان می دهد.
فیدل در مقابل هتل محل اقامتش در نیویورک برای هوادرانش دست تکان می دهد.
فیدل در مقابل هتل محل اقامتش در نیویورک برای هوادرانش دست تکان می دهد.
فیدل در سفارت کوبا در واشنگتن در در حال خواندن گزارشات
فیدل در سفارت کوبا در واشنگتن در در حال خواندن گزارشات
فیدل در کانون عکاسان مطبوعاتی نیویورک
فیدل در کانون عکاسان مطبوعاتی نیویورک
فیدل در بازدید از باغ وحش نیویورک، چشم در چشم یک ببر
فیدل در بازدید از باغ وحش نیویورک، چشم در چشم یک ببر
فیدل در حال خوردن بستنی در جریان بازدید از باغ وحش نیویورک
فیدل در حال خوردن بستنی در جریان بازدید از باغ وحش نیویورک
فیدل کاسترو در یک کنفرانس خبری در واشنگتن
فیدل کاسترو در یک کنفرانس خبری در واشنگتن
درگیری میان هوادارن فیدل با گروهی از کوبائی ها مخالف کاسترو در خیابان خیابان های نیویورک؛ طرفداران فیدل شعار می دادند: زنده باد فیدل مرگ بر یانکی.
درگیری میان هوادارن فیدل با گروهی از کوبائی ها مخالف کاسترو در خیابان خیابان های نیویورک؛ طرفداران فیدل شعار می دادند: زنده باد فیدل مرگ بر یانکی.
کاسترو در حال ورود به مقر سازمان ملل در نیویورک
کاسترو در حال ورود به مقر سازمان ملل در نیویورک
فیدل در میان دود سیگار در حین انجام گفتگو در هتل محل اقامتش در نیویورک
فیدل در میان دود سیگار در حین انجام گفتگو در هتل محل اقامتش در نیویورک
منبع: فرادید