خب از جایی ک یادمه از وقتی که کارتون بوده ادم هایی هم بودند که ان رو تماشا کنند و معمولا بیشتر مردم از کارتون دیدن خوششان می اید .

من خودم ی هستم که حتی الان هم 18 سالم هست خیلی زیاد از کارتون ها خوشم می اید .

من دوستی دارم که الان 46 سالش است که از کارتون ها خوشش می اید و حتی من و او همه ی بخش هایی از کارتون ها را حفظ هستیم .

مثلا کارتون تام و جری یکی از بهترین کارتون هایی است ک مردم از قدیم و الیام این کارتون را می دیدند و خیلی خیلی از این کارتون خوششون می اومد .

خود من کارتون هایی مثل : حیات وحش ، پاندای کنگفو کار و...

و بعضی از ها را هم دوست دارم

دی دی می تازد ، دی دی مشابه اقای رئیس و...

بیشتر های ظنز رو دوست دارم و کارتون هایی که هستند

معمولا کارتون هایی که چیز های بدی در ان نداشته باشد .

تیکه کلامی از کارتون بارش کوفته قلقلی :

می تونی توی چشام زل بزنیو بگی این کارت هیچ دردسری دیگه درست نمی کنه .

من بعضی از سریال های تلویزیون رو هم خیلی دوست دارم این ها دل ادم رو بعد از کار هایی ک می کند باز می کند .

بازی pc و... رو دوست دارم ولی وقتی بعد از بازی ان را پاک می کنم .

ولی بدونید با این چیز ها خیلی ادم می تونه کودک درونش رو زنده نگه دارد .

بعضی از ادمها زندگی اشان را با کارشان یکی می کنند و اصلا کودک درونشان را فراموش می کندولی بدونید من یعنی ، محمد صادق قنبری 17 ساله از تهران ، در حال درس خواندن در رشته معارف در دبیرستان صادق .


چیزی ک من رو زنده نگه داشته و با اون می تونم زندگی ام رو بگذرونم ، کودک درونم هست .


تا می تونید اون رو زنده نگه دارید و از اون استفاده کنید .


پس با یاعلی تو یا یاعلی من


پس ، یاعلی .